Jeux mixtes 4-5 ans

Jeux mixtes 4-5 Joër

„1,2,3 lass!!“ Op spilleresch Aart a Weis kréie Kanner zweemol d’Woch ënnert der Leedung vum Tom Keipes a Stéphanie Teixeira Turnen méi no bruecht.

Ziel ass et durch Spaß, Motorik, Koordination, Kraft an Ausdauer méi no ze bréngen an se duerch kléng Parkueren a Spiller op weider turneresch Elementer ze préparéieren.

Trainer : Tom Keipes, Stéphanie Teixeira

Dauer : 1 x 1 Stonn

Alter : 4 bis 5