Step Aerobic Mixte

Aerobic ass een dynamescht Fitnesstraining an der Gruppe mat rhythmeschen Beweegungen zu motivéierender Musek. Step-Aerobic ass Aerobic mat Hëllef vun enger Plattform, op der Übungen ausgefouert ginn.

Wéini / Quand / Wann : Méindes/ Montags/ Lundi de 08:45 – 09:45 Auer / heures

Wou / Où / Wo :

Hall Omnisports Colmar-Berg

Trainer / Entraineur : Annette Heck

Sprooch / Langue / Sprache : luxembourgeois/lëtzebuergesch/luxemburgisch

Prais / Prix / Preis : 160 € (blo Memberskaart, carte de membre bleue, Mitgliederkarte blau)